Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Tin ứng dụng ngành giày 1( T. Tài) 02/02/2015 Quản lý Website 752
2 Tin ứng dụng ngành giày 2( T. Tài) 02/02/2015 Quản lý Website 646
3 Nguyên vật liệu giầy (T. Tài - C. Tuyền) 02/02/2015 Quản lý Website 993
4 TT định mức kỹ thuật - Cô Liên 02/02/2015 Quản lý Website 696
5 Định mức kỹ thuật cô Liên 02/02/2015 Quản lý Website 881
6 Kỹ thuật cung ứng và phân phối 31/01/2015 Quản lý Website 1497
7 TT Công nghệ giày 1 - T. Quốc - T. Tài 31/01/2015 Quản lý Website 664
8 công nghệ giày 1 T.Quốc- T.Tài 31/01/2015 Quản lý Website 1702
9 Phác họa mẫu 1 - Thầy Quốc 31/01/2015 Quản lý Website 829
10 Nguyên vật liệu giầy 28/01/2015 Quản lý Website 2170
11 thực tập công nghệ giày 3 28/01/2015 Quản lý Website 878
12 công nghệ giày nâng cao 1 28/01/2015 Quản lý Website 713
13 công nghệ giày 3 28/01/2015 Quản lý Website 884
14 Tin ứng dụng ngành giày 1 28/01/2015 Quản lý Website 1056
15 TT định mức kỹ thuật 22/01/2015 Quản lý Website 1901
16 Anh văn chuyên ngành giày 22/01/2015 Quản lý Website 2106
17 Tin ứng dụng ngành giày 2 15/01/2015 Quản lý Website 760
18 thực tập công nghệ giày 1 15/01/2015 Quản lý Website 869
19 phac hoa mau 1 15/01/2015 Quản lý Website 970
20 công nghệ giày 1 15/01/2015 Quản lý Website 1075