Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Tin ứng dụng ngành giày 1( T. Tài) 02/02/2015 Quản lý Website 915
2 Tin ứng dụng ngành giày 2( T. Tài) 02/02/2015 Quản lý Website 787
3 Nguyên vật liệu giầy (T. Tài - C. Tuyền) 02/02/2015 Quản lý Website 1227
4 TT định mức kỹ thuật - Cô Liên 02/02/2015 Quản lý Website 829
5 Định mức kỹ thuật cô Liên 02/02/2015 Quản lý Website 1061
6 Kỹ thuật cung ứng và phân phối 31/01/2015 Quản lý Website 1679
7 TT Công nghệ giày 1 - T. Quốc - T. Tài 31/01/2015 Quản lý Website 816
8 công nghệ giày 1 T.Quốc- T.Tài 31/01/2015 Quản lý Website 1930
9 Phác họa mẫu 1 - Thầy Quốc 31/01/2015 Quản lý Website 990
10 Nguyên vật liệu giầy 28/01/2015 Quản lý Website 2553
11 thực tập công nghệ giày 3 28/01/2015 Quản lý Website 1011
12 công nghệ giày nâng cao 1 28/01/2015 Quản lý Website 856
13 công nghệ giày 3 28/01/2015 Quản lý Website 1025
14 Tin ứng dụng ngành giày 1 28/01/2015 Quản lý Website 1225
15 TT định mức kỹ thuật 22/01/2015 Quản lý Website 2116
16 Anh văn chuyên ngành giày 22/01/2015 Quản lý Website 2338
17 Tin ứng dụng ngành giày 2 15/01/2015 Quản lý Website 944
18 thực tập công nghệ giày 1 15/01/2015 Quản lý Website 1060
19 phac hoa mau 1 15/01/2015 Quản lý Website 1144
20 công nghệ giày 1 15/01/2015 Quản lý Website 1244