CÔNG TY GIÀY THÁI BÌNH TUYỂN DỤNG CHUYỀN TRƯỞNG/TỔ TRƯỞNG

CÔNG TY GIÀY THÁI BÌNH TUYỂN DỤNG CHUYỀN TRƯỞNG/TỔ TRƯỞNG

Hiện nay Công Ty Giày Thái Bình đang có nhu cầu tuyển dụng – đào tạo CBQL cấp chuyền trưởng/tổ trưởng sản xuất.

Số lượng: 10 em sinh viên

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (gặp anh Trần Đức Quảng)

Trân trọng!