THÔNG BÁO V/V GIAO LƯU VỚI CÔNG TY TNHH ECCO VIỆT NAM

Khoa CN Da Giày xin thông báo:
16h45, thứ 5, ngày 1/11/2018, tại Hội trường lầu 6 Khu A sẽ diễn ra buổi giao lưu với Công ty TNHH ECCO Việt Nam.
Bắt buộc các bạn SV các khóa K40, K41, K42 phải tham dự đầy đủ.
Trân trọng!