Công ty Ngôi nhà Giày tuyển dụng

Công ty Ngôi nhà Giày tuyển dụng:
Công ty chị là CÔng ty TNHH Ngôi Nhà Giày/ Shoeshouse Co. Ltd. là văn phòng đại diện cho các nhãn hiệu giày của Châu Âu / www.shoeshouse.com.vn
Cần 1 ứng viên nam trên 30 tuổi có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực giày để làm cho vị trí nhân viên rập mũ.

Mọi chi tiết xin liên hệ Chị Hồng - 0903655193

SHOES HOUSE CO. LTD.
Address:1.19-1.20 Ruby Garden, 2A Nguyen Sy Sach Str.,

Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel.: +84-28-66723399/62747545