ĐIỂM KẾT THÚC MÔN CÔNG NGHỆ GIÀY 2 LỚP THẦY HIẾU HKI 2019-2020

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn Công nghệ Giày 2 lớp thầy Hiếu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với thầy Hiếu (sđt: 0974.700.427) trước ngày 16/01/2020.

Trân trọng!

 

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN THỰC TẬP CÔNG NGHỆ GIÀY 2 NÂNG CAO VÀ THỰC TẬP THIẾT KẾ GIÀY CƠ BẢN LỚP THẦY PHỤNG

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn thực tập Công nghệ giày 2 nâng cao và thực tập thiết kế giày cơ bản lớp thầy Phụng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với thầy Phụng (sđt: 0919.956.230).

Trân trọng!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN THIẾT KẾ HÀNG DA LỚP THẦY HIẾU

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn thiết kế hàng da lớp thầy Hiếu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với thầy Hiếu (sđt: 0974.700.427).

Trân trọng!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN THÍ NGHIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU (LẦN 2) VÀ THỰC TẬP CÔNG NGHỆ GIÀY 2

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn Thí nghiệm Nguyên vật liệu (lần 2) và Thực tập Công nghệ giày 2.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với thầy Hiếu (sđt: 0984.700.427) trước ngày 10/01/2020 (thứ 6).

Trân trọng!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN NGUYÊN VẬT LIỆU HỌC KỲ I 2019-2020

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn Nguyên vật liệu lớp cô Tuyền.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với cô Tuyền (sđt: 0907.743.362) trước ngày 10/01/2020 (thứ 6).

Trân trọng!