ĐIỂM KẾT THÚC MÔN THỰC TẬP THIẾT KẾ GIÀY CƠ BẢN LỚP CÔ LIÊN HK1 NĂM HỌC 2018-2019

KHOA CN DA GIÀY XIN THÔNG BÁO ĐIỂM KẾT THÚC MÔN THỰC TẬP THIẾT KẾ GIÀY CƠ BẢN LỚP CÔ LIÊN.

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CÔ LIÊN (SĐT: 0918061886)

TRÂN TRỌNG!

 

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT CUNG WUNSG AVF PHÂN PHỐI HK1 NĂM HỌC 2018-2019

KHOA CN DA GIÀY XIN THÔNG ABSO ĐIỂM KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT CUNG ỨNG VÀ PHÂN PHỐI.

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CÔ PHƯƠNG - GIÁO VỤ TRƯỚC NGÀY 18/01/2019.

TRÂN TRỌNG!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT LỚP CÔ LIÊN HK1 2018-2019

KHOA CN DA GIÀY XIN THÔNG BÁO ĐIỂM KẾT THÚC MÔN ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT LỚP CÔ LIÊN.
MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CÔ LIÊN (SĐT:0918061886) TRƯỚC NGÀY 17/01/2019.
TRÂN TRỌNG!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN THIẾT KẾ GIÀY CƠ BẢN LỚP CÔ LIÊN HK1 NĂM HỌC 2018-2019

KHOA CN DA GIÀY XIN THÔNG BÁO ĐIỂM KẾT THÚC MÔN THIẾT KẾ GIÀY CƠ BẢN LỚP CÔ LIÊN.

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CÔ LIÊN (SĐT: 0918061886) TRƯỚC NGÀY 17/01/2019.

TRÂN TRỌNG!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH GIÀY VÀ PHÁC HỌA MẪU TRÊN VI TÍNH LỚP THẦY PHỤNG HK1 2018-2019

KHOA CN DA GIÀY XIN THÔNG BÁO ĐIỂM KẾT THÚC MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH GIÀY VÀ PHÁC HỌA MẪU TRÊN VI TÍNH LỚP THẦY PHỤNG HK1 2018-2019.

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI THẦY PHỤNG (SĐT: 0919956230)

TRÂN TRỌNG!