ĐIỂM KẾT THÚC CÁC MÔN THỰC HÀNH LỚP THẦY HIẾU

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc các môn thực hành lớp thầy Hiếu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với thầy Hiếu trước ngày 22/06/2018.

Trân trọng!

 

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN CÔNG NGHỆ GIÀY 2 LỚP CÔ TUYỀN

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn Công nghệ Giày 2 lớp cô Tuyền 
Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với cô Tuyền trước ngày 22/06/2018.
Trân trọng!

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TN NĂM 2018

Khoa CN Da Giày xin thông abso lịch bảo vệ đồ án Tn.

Mọi thắc mắc hay sai sót vui lòng nhanh chóng thông báo đến Chị Phương - giáo vụ Khoa.

Trân trọng!

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K39

Khoa CN Da Giày xin thông báo thời gian nộp đồ án Tn của K39.

Trân trọng!

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC DÀNH CHO K39

Xin chào các em,

Khoa CN Da Giày phối hợp cùng Trung Tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện khảo sát chất lượng khóa học dành riêng cho các bạn SV K39.

Mong các bạn Sv giúp đỡ nhiệt tình. Trân trọng cảm ơn!

Đường link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/179TyKnNU3FIF8GTs4RadnCc1UBi14rhEHGAaXk2knX8/edit