Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp K38

Khoa Công nghệ Da giày xin thông báo đến sinh viên khóa 38 danh sach sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp