Giới thiệu khoa

         Khoa Công nghệ Da Giày bắt đầu hoạt động từ tháng 8-1998, như một địa điểm đào tạo ngành giày đầu tiên ở phía Nam. Cán bộ giảng viên của Khoa gồm 8 người , đều được trang bị đầy đủ về kiền thức và kỹ năng chuyên ngành.

         Khoa đảm nhận công tác đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành công nghệ sản xuất Da Giày. Số học viên theo học trong Khoa luôn khoảng 400 em.

         Khoa được trang bị 6 xưởng thực hành với diện tích khoảng 800m2 gồm xưởng thực hành may, chặt, gò ráp, sửa chữa và vi tính. Hiện Khoa đang thực hiện chương trình liên kết với trường Đại học Kỹ thuật Budapest (Óbuda Universty, viết tắt là ÓU) giúp hoàn thiện chương trình và nội dung đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phù hợp nhất, đáp ứng yêu cầu sản xuất của ngành.

         Trong gần 15 năm hoạt động Khoa luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Hiệp hội Da giày việt nam, Hội Da giày TP. Hồ Chí Minh, các công ty và cơ sở sản xuất da, giày trong nước và nước ngoài . Hiện nay học sinh, sinh viên luôn được nghiên cứu và thực hành với những mẫu mã mới nhất, với nguồn vật liệu đầy đủ do các đơn vị sản xuất cung cấp.