Đăng ký môn học

Những lưu ý khi đăng ký môn học

- Khóa 36: Đối vối học phần bắt buộc các em phải đăng ký hết các môn kể cả học phần thực tập tốt nghiệp. Đối vối môn tự chọn học phần thay thế ( tất cả đều phải đăng ký), sau này có danh sách các em đủ điểm làm đồ án tốt nghiệp thì PĐT sẽ hủy môn thay thế sau.

- Khóa 37 và 38 thì các em đăng ký theo học phần của học kỳ tới theo sổ tay sinh viên.

Chú ý: sau khi đăng ký xong các em phải lưu kết quả đăng ký và in ra 1 bản.

Mọi thắc mắc các em liên hệ theo số đt: 0984 700427 ( T Hiếu)